Valentin Rochet Antiquités
Valentin Rochet Antiquités法式过渡风格抽屉柜

过渡风格“chiffonnier”红木抽屉柜。四个抽屉。法式抛光。条件非常好。

宽度 42,5
高度 94,5
深度 31,5

类别 ???
风格 转型期
时期 20世纪

价钱 480AEF Back to Top