Antiquités Christophe Rochet
Antiquités Christophe Rochet微型肖像

带玫瑰的年轻女子象牙微型肖像,签名杜蒙,约 1900 年。状况良好。

宽度 14
高度 14
直径 6,5

类别 ??
风格 拿破仑三世
时期 20世纪

价钱 180AEF Back to Top