Antiquités Christophe Rochet
Antiquités Christophe Rochet法式办公桌

19 世纪桃花心木平顶书桌,绿色皮革桌面,丰富的青铜装饰和两个抽屉。良好的条件。

97
高度 73
深度 49

类别 ???
风格 拿破仑三世
时期 19世纪

价钱 980AEF Back to Top